ARRANGEMENTER

HSK (skriftlig prøve) og HSKK (muntlig prøve) tester
Main theme: New curriculum for foreign languages in Norway, national written exams and workshops
it will be held on 23rd September,at Mimes Brønn Høgskulen på Vestlandet,Inndalsveien 28,Bergen
it will be held on 26rd September,at Hans Tank auditotium,Amalie Skram videregående skole
it will be held at Amalie Skram VGS on the 7th-8th September
Theme: Improvement and Evaluation of the Quality of Confucius Institutes

28th June-12th July Beijing, Xi'an in China

Deadline for registration is 3rd April 2019
Gratis foredrag om Den forbudte byen
Gratis konsert i verdensklasse
Unik sjanse til å møte kinesiske toppmusikere
HSK (skriftlig prøve) og HSKK (muntlig prøve) tester