Direktør (Kina)

LI Juqian

LI Juqian er kinesisk direktør ved BKI. Han ble uteksaminert fra China University of Political Science and Law, først med master (1996) og så med doktorgrad i juss (1999). Han er nå professor ved samme universitet der han har mange verv. Han er også medlem av en rekke råd og utvalg.

Li Juqian’s forskningsfelt er internasjonal lov, særlig romfartsjuss, og han har skrevet en rekke bøker og artikler på engelsk og kinesisk innen dette emnefeltet. Han er også en mye brukt foredragsholder ved internasjonale konferanser og har vært gjesteprofessor i Korea og Island.