Faglærer i kinesisk språk

Li Wenjin

Li Wenjin er en frivillig kinesisk lærer ved BKI. Hun har fått bachelorgrad i kunstfag og tar fortsatt utdannelse av mastergrad i lingvistikk og anvendt språkvitenskap ved Beijing Pedagogisk Universitet. Hun har deltatt i Critical Language Scholarship Program i Kina som holdes av det amerikanske rådhuset for internasjonal utdannelse. Dessuten har hun vært assistent til kinesisk undervisning for utlendinger i ett år ved Beijing Pedagogisk Universitet. Nåunderviser hun kinesisk ved Molde Videregående Skole. Hun pleier åbruke klasse aktiviteter, kinesiske sanger, filmer og tv-programmer ågjøre klassen sin mer interessant.

Li Wenjin is a volunteer Chinese teacher in BKI. She has got the bachelor’s degree of arts and continues to study for a master’s degree in linguistics and applied linguistics in Beijing Normal University. She has taken part in the Critical Language Scholarship Program in China hold by the American Councils for international education. She has been the assist Chinese teacher for foreigners for a year in Beijing Normal University. She is teaching Chinese in Molde high school now. She often makes her class interesting with games, Chinese songs, films and tv programs.