Faglærer i kinesisk språk

Lu xin

Lu Xin er en frivillig kinesisk lærer ved BKI. Hun, med bachelorgraden i norsk, tar sin mastergrad ved Beijing Foreign Studies Universitet i faget: Undervisning av kinesisk som et fremmedspråk. Nåjobber hun som kinesisk lærer påAust-Lofoten Videregående Skole og Svolvær Skole. Før var hun utvekslingstudent i Oslo ved UiO i ett år, og i løpet av det året var hun veileder for to norsk-kinesiske brødre som studerer kinesisk i 2 semestre. I tillegg til det, har hun ogsåjobbet som kinesisk veileder for Politiklassen ved det kinesiske fakultet ved BFSU i løpet av det første året til mastergrad. Hun er veldig glad i musikk, filmer og dans. Hun håper at hun kan bruke sin norsk utdanningsbakgrunn som en fordel, og kombinere det med levende og ulike undervisningsstrategier for åhjelpe flere norsk elever åstudere kinesisk bedre, og åoppleve den ekte kinesiske kulturen, og åføle skjønnheten ved det kinesiske språket!

Lu Xin is a Chinese volunteer of BKI. She, with the Bachelor Degree in Norwegian, is a postgraduate student at Beijing Foreign Studies University in major Teaching Chinese as a Second Language. Now she is working at Aust-Lofoten High School and Svolvær School to teach Norwegian middle school students Chinese. She has been exchange student in Oslo for one year, and during this period she has been the Chinese tutor for a pair of Chinese brothers for 2 semesters. Besides that, she has also worked as Chinese tutor for Policeman Class in Chinese Faculty at BFSU during the first year of master degree. She is a fan of music, film and dance. She hope she can use her Norwegian education background as a advantage, and combine with vivid and rich teaching strategies to help more Norwegian students to learn Chinese better, to experience Chinese culture and feel the beauty of Chinese!