Faglærer i kinesisk språk

QIN Kunjing

QIN Kunjing er frivillig lærer i kinesisk ved BKI. Hun er hovedfagsstudent i fagområdet Undervisning av kinesisk som annet fremmedspråk ved Beijing pedagogiske universitet (eng. Beijing Normal University). Hun underviser nå kinesisk ved Molde videregående skole. Qin Kunjing har tidligere vært lærerassistent i kinesiskundervisning for utenlandske elever. Hun har også vært engasjert i å samle media materiell for klasseromsundervisning. Hun liker å bruke kalligrafi og papirklipping for å variere undervisningen.