Instituttleder

RUNE INGEBRIGTSEN

Rune INGEBRIGTSEN er norsk direktør ved BKI. Han har sin utdanning fra Universitetet i Bergen og har arbeidet som administrator innen høyskolesystemet i 36 år. Han har stilling som instituttleder ved Høgskulen på Vestlandet.

Rune Ingebrigtsen har vært leder av BKI siden oppstarten i 2009.