Faglærer i kinesisk språk

SONG Xiaojuan

SONG Xiaojuan er lærer ved BKI. Hun er utdannet lingvist med mastergrad i anvendt språkvitenskap og bachelorgrad i undervisning av kinesisk lingvistikk og kultur fra Shaanxi pedagogiske universitet (eng. Shaanxi Normal University) i 2008. Hun arbeidet som kinesisk språklærer for utenlandsstudenter ved Xi’an internasjonale universitet (eng. Xi’an International University) før hun i 2015 kom til Bergen. Ved BKI underviste hun først studenter som tar bachelorgrad i kinesisk ved Universitetet i Bergen. Fra og med 2017 har Song Xiaojuan undervist i kinesisk ved Amalie Skram videregående skole i Bergen. Hun er svært opptatt av at hun gjennom sin undervisning av kinesisk språk og kultur skal skape et godt grunnlag for gjensidig forståelse mellom Kina og Norge.