SAMARBEID

Selv om avstanden mellom Kina og Norge er 7247 kilometer, har Bergen Konfutse Institutt bygget en kommunikasjonsbro mellom disse to ulike kulturene.

Bergen Konfutse Institutt ble stiftet i et samarbeid mellom:

  • Confucius Institute Headquarters
  • Universitetet i Bergen
  • Høgskulen på Vestlandet
  • Beijing Sport Universitet

I fjor fikk vi en ny samarbeidspartner:

  • China University of Political Science and Law

Confucius Institutes/Classrooms adopt flexible teaching patterns and adapt to suit local conditions when teaching Chinese language and promoting culture in foreign primary schools, secondary schools, communities and enterprises.

Universitetet i Bergen er med sine 16 900 studenter og vel 3 700 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i landet, med om lag 16 000 studentar. HVL vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

Planning for this university began in July, 1952 and it was founded formally in November of that year. This marked the beginning of China’s modern higher education in sports.

China University of Political Science and Law, or CUPL, is a prestigious university in China under the direct leadership of the State Ministry of Education (MOE).